Text a foto: Kamil Pokorný

Jeskyně Májová       (stránku teprve dodělám)


Májová jeskyně stejně jako nedaleká jeskyně Liščí díra splňují podmínky délkou prostory pro uvedení do seznamu jeskyní, zatím však nelze do žádné prostory vstoupit, neboť jsou od samého počátku zasedimentovány. Většina jeskyňářů se bohužel radši věnuje větším nebo nadějnějším prostorám, ale pro některé nadšené speleology představuje Májová jeskyně (i vedlejší Liščí díra poblíž Ochozské jeskyně) velikou výzvu a šanci k překvapivým objevům, které by mohly odhalit další záhady a zákulisí místního složitého hydrologického systému. Nejlépe se o tom rozepisuje ctěný kolega Josef Pokorný. Jeho práce zde budu zrcadlit v PDF podobě, v meníčku zde vlevo. Větší nadšenci nechť prosím věnují jeho pracem větší pozornost.

K jeskyni se dostaneme z údolní cesty u rybníka Hádek výstupem po spádnici, shruba 100 m po vejití do lesa. Vchod Májové jeskyně je cca 1,2 m široký a 1,75 m vysoký. Jeskyně je dlouhá 4,5 m a její stěna je cca 2 m od vchodu prolomena na povrch oknem, pod kterým byl dříve nalezen paleontologický materiál. Jeskyně vznikla nejspíše mrazovým zvětráváním a někteří autoři uvádějí, že pokračování nemá. Přitom na větší kopání a hlubší sondy, zde zatím také nedošlo. Mělo by to smysl? Pomohlo by to odhalit místní záhadné souvislosti ohledně chování vod v okolí, ale i dosud nevyjasněných detailů geneze této části Moravského krasu? Vchod do Májové se podezřele nachází na podobné vrstevnici, jako řada jiných jeskyněk v blízkém okolí... Dočká se Májová jeskyně více nadšených odborníků, kteří by se konečně chtěli ujmout odkrývání její třinácté komnaty? Jeskyně Májová - foto Josef Pokorný


Stránku o této jeskyni teprve dodělám postupně, omlouvám se.


Pár záběrů:

Jeskyně Májová - Zdroj (kreslil): HimmelFantazie se stává skutečností... když si to dosti přejeme :)

S kolegy "dědky" jeskyňáři míváme při ranních poradách před výjezdem do Krasu zanícené a přitom dosti odborné debaty kolem záhad jižní části MK. Jeden z opakovaných názorů často zaznívá, že "Pod Májovou bude možná propast podobná, jako ta Rudická. Klidně by mohla mít 30 metrů hloubku, odpovídalo by to horní úrovni současné Májové jeskyně (vchodu) a spodní bázi či úrovně, v jaké se spodní vody a toky zde pohybují." Modelace horní známé části Májové jeskyně tomu trochu napovídá...

Dnes jsem sjížděl při hlídání babičky příspěvky zahraničních jeskyňářů v aplikaci Instagram, a když jsem spatřil tuto fotku propasti v Portugalsku, hrklo ve mě: Takto by mohla přece vypadat velmi podobně ta bájná propast pod Májovou! A protože se stávají fantazie někdy skutečností, rád bych případné nadšence do bádání v Krasu touto představou a převzatou fotografií nadchnul také:

Jeskyně Májová - foto Portugalský speleoklub, Instagram
foto Portugalský speleoklub, Instagram

Další zajímavé dokumenty, které dlouhé roky shromáždil a sepsal hlavně kolega Josef Pokorný a další naši kolegové jeskyňáři, a publikovali postupně na CD ročenkách, pak umístili ke shlédnutí pro širou veřejnost na serveru Speleo.cz do sekce Archiv.
Pro snadnější přístup zrcadlím některé dokumenty v samostatných PDF souborech také zde v meníčku vlevo nahoře, protože na serveru Speleo.cz zatím není možné si jednotlivé dokumenty z celé "databáze" vytáhnout. Člověk tam může pouze prohlížet celé obsáhlé ročníky. Jenomže například pro hledání informací o Májové jeskyni by prakticky musel projít celých 10 let databází, tedy ročenek, což je nepraktické a zdlouhavé. Dal jsem si tedy práci a jednotlivé příspěvky vytáhnul a také opravil gramatiku, odstavcové uspořádání, odstranil rozdělovníky atd. pro vás, všechny nadšené badatele, i milovníky záhad a jeskyní a Moravského krasu.

Proto si dovoluji ony dokumenty pro veřejnost "zrcadlit" i na tomto webu - serveru, přičemž jednotlivé autory tam vždy uvádím. Jejich přáním bylo a je, "aby to někde nezapadlo to jejich pachtění v propadlišti věků", a byli nadšení, když server Speleo.cz jejich práce v roce 2018 zveřejnil k nalezení a dispozici pro veřejnost, kterou to zajímá: Archiv.
Tento můj web www.speleozahady.cz je dalším vstřícným krokem, aby prostě byly tyto informace jednoduše k mání všem.
Prohlédněte si tedy další velice zajímavé dokumenty o historii, i současných objevech - v meníčku >> vlevo nahoře << ...