Pár slov a odkazů úvodem, než někam vlezeme...

SpeleologieSpeleologie je fascinující koníček, ale i obor, úzce související s dalšími obory, jako je geologie, hydrologie, částečně archeologie a řada dalších. Do archeologie jeskyňář nejspíše nebude "strkat nos", ale někdy se mu stane, že při kopání nástrojem narazí na nějaký podezřelý předmět, úlomek, kus kosti, nebo nějaký střep. V tom okamžiku by měl informovat a přizvat archeology.

Geologie je sám o sobě velice široký obor a my máme to štěstí, že kolega Ladislav Slezák je studovaný profesionální geolog. Jeho přehledného průvodce si dovoluji na tomto webu zrcadlit, stejně jako server Speleo.cz, aby bylo toto poznání ku prospěchu těm, kteří chtějí nad záhadami Moravského krasu více bádat. Dříve nebo později se totiž nevyhnou oboru geologie, protože například jestliže v terénu sledujeme pukliny, štěrbiny, tvary skal, jejich vrstvy, nebo typ podloží, naznačí nám to něco o tektonice a toto pochopení výrazně přiblíží a nasměruje pozornost na ta správná místa, kde mohla například dříve voda pronikat tektonickou poruchou do vápencového bloku a vytvořit v něm postupně větší dutiny, až jeskyně!

Pro pochopení odborných pojmů přidávám také do levého meníčka Geologický slovník, který sestavil kolega Josef Pokorný a Ladislav Slezák jej zkontroloval, opravil a doplnil.

Hydrografie je dalším nezbytným oborem, který badateli vysvětluje toky a chování vod, zejména pak těch podzemních, které se na vytváření Krasu podílí nejvíce. Jako geolog, dokáže odborně popisovat hydrografii Moravského krasu opět náš kolega Ladislav Slezák, a to je velice přínosné, protože laik si pouhým pozorováním různého chování dnešních potůčků, propadání a vývěrů nedokáže bez geologických a hydrografických znalostí správně interpretovat, co se v krajině děje, a hlavně, co to znamená a co nám to říká o případných neznámých jeskyních. Neváhejte tedy prostudovat i tyto odkazy a odborné články, abyste lépe porozuměli hlubším souvislostem v Moravském krasu.

Pro začátečníky: uvažoval jsem nad sepisováním mnoha mouder, ale pak jsem si říkal, že když už se s tím někdo sepisoval a má to vypracované a rozepsané opravdu solidně, je zbytečné, abych nad tím stejným strávil spoustu hodin, nebo to kopíroval, a tak tam rovnou odkážu a počtěte si vše, co chcete vědět, a pak se zase třeba vraťte na můj web ke konkrétnější problematice v tom našem terénu :)

Udělám to schválně tak, aby se odkaz na každé to téma otevřel samostatně, takže pak stačí tu otevřenou stránku zavřít (nebo se tam rovnou rozhlédnout více i po jiných tématech) a až ji zavřete, stále vám zůstane ještě otevřena tato původní stránka výchozí :)
Takže exkurze na web Podzemi.net začíná:

Bezpečnost a desatero pro vstup do podzemí
Základní výbava do podzemí
Rizika v podzemí
Lékárnička do podzemí
Záložní čelovka
Termoizolační folie
Proč lézt do podzemí
Vybavení do podzemí - úvod
Přilba do podzemí
Rukavice do podzemí
Čepice pod přilbu
Kombinéza - overal do podzemí
Obuv do podzemí
Ponožky do podzemí
Batoh do podzemí
Čelovka do podzemí
Další spousta užitečných odkazů
Instagram - pěkná ukázka vázání uzlů

Tím děkuji nepřímo Krtkovi, že mi tím ulehčil práci, i za perfektní opravdu poučné zpracování těchto témat a zkušeností pro nováčky nadšence, a vy když půjdete s námi do podzemí, už budete solidně poučeni i vybaveni :)
Každý totiž v podzemí zodpovídá především sám za sebe a své spolehlivé vybavení.
Zažil jsem už dříve, že někdo chodil do podzemí jako na promenádu a pak chtěl vše vypůjčit, od světla po rukavice, nebo napít, ale aby se s něčím nesl sám, aby měl na zádech batoh, svoje pití, nebo pak peníze když se šlo na společné jídlo po akci, to ne... Takže takoví se ani neozývejte :))

vtípky